Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003

ANUNT DE PARTICIPARE

În vederea achizitiei de Servicii de organizare eveniment - Thermal Day in cadrul proiectului Dezvoltarea Infrastructurii staţiunii Băile Felix, Lotusul turismului Românesc, depus în cadrul POR/2016/7/7.1/1 – în cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1

Numărul de identificare al contractului: 359 / 24.08.2017
Codul SMIS al proiectului: 119214
Titlul proiectului: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII STAȚIUNII BĂILE FELIX – LOTUSUL TURISMULUI ROMANESC

Având în vedere ca proiectul subscrisei Comuna Sinmartin cu titlul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII STATIUNII BAILE FELIX - LOTUSUL TURISMULUI ROMANESC”, a fost selectat pentru finantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014 – 2020 - POR/2016/7/7.1/1 – în cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1” și faptul că s-a semnat contractul de finanțare nr. 359 / 24.08.2017, intervine ca necesară demararea achiziției de Servicii de organizare eveniment - Thermal Day.

Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 - care asigura descrierea cat mai exacta a obiectului contractului: 79952000-2 [Servicii pentru evenimente]
Valoarea estimate a achizitiei: 230.870 lei fara TVA. Valoarea estimata a achizitiei nu poate fi depasita prin oferta depusa;

Data limita de transmitere a ofertei: 19.10.2018, ora 14:00;
Data, ora si locul deschiderii ofertei: 19.10.2018, ora 14:30;
Adresa la care se transmite oferta: Sînmartin, Bdul. Felix, nr.105, jud. Bihor sau pe email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Romana
Perioada de timp in care oferta trebuie sa fie valabila: 60 de zile.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Oferta depusa trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

  • Ofertă financiara
  • Ofertă tehnică (descrierea propunerii de eveniment, numărului estimat de comercianți și acte artistice)
  • Certificat constatator ONRC
  • Copii ale contractelor de muncă/ Extras ReviSal pentru minim 5 persoane
  • Organigrama furnizorului și/sau alte documente din care să reiasă că acesta deține minimul de departamentele solicitate, sau că persoanele angajate își desfășoară activitatea conform direcțiilor de organizare solicitate.
  • Autorizații date de comisiile de ordine publică pentru organizarea unor evenimente cu mai mult de 5000 de persoane, jurnal de imagini și liste de comercianți pentru minim 2 evenimente, plus indicarea canalelor online unde pot fi consultate informații suplimentare de acest fel.
  • Copii ale contractelor pentru angajarea furnizorului în cel puțin două evenimente internaționale, în care să se menționeze responsabilitățile acestora + scrisoare de recomandare din partea organizatorului;

Invitatia de participare este insotita de documentatia de atribuire aferenta (caietui de sarcini, formularele model si draft-ul de contract).

# Titlu Marime Data adaugarii Descarca
Propunere de Contract prestari servicii 235.31 KB 2018-10-12 Descarca
Open
Caiet de sarcini 194.90 KB 2018-10-12 Descarca
Open
Formulare model 16.38 KB 2018-10-12 Descarca Vizualizare
Primăria Sânmartin | Copyright © | Toate drepturile rezervate.
Web design realizat de Weblike PRO.