Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003

Anunț privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, și a suplimentului pentru energie

Sezonul rece 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022

Potrivit Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr.1073/2021, beneficiază de ajutoare de încălzire a locuinței pe perioada sezonului rece pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței, precum și de supliment pentru energie pe tot parcursul anului, consumatorii vulnerabili care îndeplinesc condițiile.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul unei persoane singure.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai pentru o singură locuință, respectiv pentru locuința de domiciliu, sau, după caz, de reședință.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate de exercițiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului.

Ajutoarele prevăzute se acordă pe bază de cerere și de declarație pe propria răspundere, însoțite obligatoriu de documente justificative privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, precum și de acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia.

Acordarea ajutorului de încălzire este condiționată atât de nivelurile veniturilor din luna anterioară depunerii cererilor, cât și de deținerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile.

Proprietarii a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinație de locuință nu vor putea beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței.

Suplimentul pentru energie electrică poate fi solicitat fie împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței, fie separat, dar doar dacă sunt îndeplinite condițiile privind veniturile lunare.

În situația în care singura sursă de energie folosită este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 de lei/lunar.

În documentele de mai jos găsiți:

  • 1. Acte necesare
  • 2. Formular de cerere – Declarație pe propria răspundere
  • 3. Informații utile
1. Acte necesare 2. Formular de cerere – Declarație pe propria răspundere 3. Informații utile
Primăria Sânmartin | Copyright © | Toate drepturile rezervate.
Made with ❤️ by the NRGO Web Design team.