Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003

ANUNȚ

Primăria Comunei Sânmartin, prin prezenta, anunță intenția de a achiziționa servicii de amenajare teren, îndepărtare a vegetației și igienizare spații din subsoluri pe raza comunei Sânmartin.

Valoarea estimată totală a achiziției: 123.136,00 lei fără tva (metoda de calcul: 18,5 lei/oră/persoană x 8 ore/zi x 208 zile lucrătoare în perioada 01.03.2023 - 29.12.2023 x 4 persoane)

Tip contract: contract de prestări servicii

Cod CPV: 90600000-3 - Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Ofertanții interesați pot depune oferte la sediul Primăriei Sânmartin (Bd. Felix, nr. 105, com. Sânmartin) sau prin email la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Data limită până la care se pot transmite oferte: 28.02.2023, ora 11:00.

Oferta va conține:

̶ Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

̶ Copie CUI;

̶ Formularul de Ofertă, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Prețul din Formularul de Ofertă va reprezenta prețul total al serviciilor prestate (fără TVA) și va fi exprimat in lei. Se va întocmi o anexă la formularul de ofertă care să conțină fundamentarea costurilor. În prețuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe și cheltuielile legate de transport, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profitul și alte asemenea. Prețurile vor fi exprimate în RON, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, neputând fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

̶ alte informații considerate semnificative pentru îndeplinirea prezentului contract.

Informații privind achiziția:

̶ Durata contractului este de 10 luni, respectiv de la data de 01.03.2023 până la data de 29.12.2023;

̶ Programul de lucru zilnic este de 8 ore;

̶ Obiectul contractului: Contractul va avea ca obiect asigurarea de către prestator a unei echipe de lucru de 4 persoane, în vederea prestării unor lucrări de amenajare teren, îndepărtare a vegetației și igienizare spații din subsoluri, pe raza comunei Sânmartin;

̶ Primăria Comunei Sânmartin va asigura conducerea și asistența tehnică a lucrărilor și transportul echipei de lucru la locul de muncă (tur / retur).

̶ Lucrările executate necorespunzător de către prestator, ca urmare a nerespectării indicațiilor tehnice date de beneficiarul contractului, se refac fără plată;

̶ Sursa de finanţare: Bugetul local.

Persoanele cu rol de decizie în derularea procedurilor de achiziție publică din cadrul UAT Sânmartin sunt:

- Cristian Laza (primar)

- Ciprian Anta (administrator public)

- Sorin Pușco (consilier urbanism)

- Florian Aurel Daina (consilier local)

- Simona Spătariu (inspector contabilitate)

- Vasile Paul (consilier local)

- Doru Lucian Lazăr (viceprimar)

- Dumitru Bondar (consilier local)

- Marius Șandru (consilier local)

- Raul Cristian Pop (inspector serviciu achiziții publice, investiții și scriere proiecte)

- Andrei Trișcă (consilier achiziții publice)

- Cerasela Mihaela Milodin (consilier local)

- Ioana Iacob (inspector contabilitate)

- Ștefan Pătroc (consilier local)

- Emil Andraș (consilier local)

- Ciprian Man (consilier primar)

- Claudiu Păcurar (secretar uat)

- Nicușor Bologan (consilier local)

- Gabriel Berinde (referent asistență socială)

- Alina Ana Bondar (inspector afaceri europene)

- Dana Brejea (inspector urbanism)

- Radu Birnaz (inspector afaceri europene)

- Tudor Orăviceanu (inspector afaceri europene)

- Daniela Ciont (consilier local)

- Claudia Ruțaș (consilier local)

- Martin Nicoleta Maria (consilier local)

- Dănuț Traian Beiu (consilier local)

- Ungur Teodora (inspector serviciu economic)

- Dorel Crăciun (consilier local)

- Nicolae Vasile Morna (consilier local)

- Traian Teodor Ciorba (consilier local)

- Raul Herțe (consilier primar)

- Scurtu George (inspector serviciu dezvoltare)