Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003

Anunț - 15 septembrie 2023

Comuna Sânmartin anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de consultare publică pentru proiectul intitulat ,,CONSTRUIRE COMPLEX DE AGREMENT – AQUAPARK SÂNMARTIN” derulată în UAT Sânmartin, care are statut de stațiunea turistică balneoclimatică, definita conform prevederilor HG nr. 852/2008, cu modificarile si completarile ulterioare și OG nr. 109/2000 cu modificările și completările ulterioare, și propusă spre finanțare de către comună prin Programul Operational Regional 2021 - 2027.

Obiectiv: Politica 5 - O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale

P7 - O regiune atractivă, RSO5.2 - Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil, precum și a securității în alte zone decât cele urbane, b) - Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice.

Activitățile propuse includ:

 • Realizarea lucrărilor de construcții necesare și/sau specifice care vizează infrastructura de agrement.
 • Crearea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiție.
 • Dotarea/echiparea cu mobilier urban.
 • Realizarea de amenajări exterioare.
 • Iluminat interior și exterior.

Proiectul se adresează nevoilor identificate în comuna Sânmartin, pentru dezvoltarea infrastructurii pentru turism și contribuirea la valorificarea potențialului turistic al stațiunii turistice din Comuna Sânmartin.

În atingerea scopului proiectului, entitățile interesate și implicate în dezvoltarea locală sunt încurajate să susțină proiectul cu investiții ulterioare în stațiune, ca urmare a realizării proiectului de investiții.

Documentația aferentă proiectului include:

Documentația poate fi consultată:

 • Pe pagina de internet a instituției, la adresa de e-mail: www.sanmartin.ro.
 • La sediul instituției, la adresa: Loc. Sânmartin, B-dul Felix, nr. 105, jud. Bihor.
 • Documentația se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 18.10.2023:

 • Ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
 • Prin poștă, pe adresa: Loc. Sânmartin, B-dul Felix, nr. 105, jud. Bihor.
 • La sediul instituției, la Registratură, la adresa: Loc. Sânmartin, B-dul Felix, nr. 105, jud. Bihor, între orele: Luni-Joi- 7.45-16.15 și Vineri- 8.00-14.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea "Propuneri privind consultarea publică privind realizarea investiției cu titlul "CONSTRUIRE COMPLEX DE AGREMENT – AQUAPARK SÂNMARTIN".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul: www.sanmartin.ro.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați, există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 18.10.2023.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0749096912, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact: Trișcă Andrei.