Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003

ANUNȚ - 02 OCTOMBRIE 2023

Comuna Sânmartin anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de consultare publica pentru proiectul intitulat ,,Îmbunătățirea infrastructurii de turism, in Comuna Sanmartin”  derulată în UAT Sânmartin, care are statut de stațiunea turistică balneoclimatică, definita conform prevederilor HG nr. 852/2008, cu modificarile si completarile ulterioare și OG nr. 109/2000 cu modificările și completările ulterioare, și propusă spre finanțare de către comună prin Programul Operational Regional 2021 - 2027, Obiectiv politica 5 O Europă mai aproape de cetățeni, prin  promovarea dezvoltării  durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale, P7 - O regiune atractivă , RSO5.2 - Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabi, precum și a securității în alte zonele decat cele urbane, b) - Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice.

Activitatile propuse includ: construirea, extinderea, modernizarea, dotarea infrastructurilor specifice, necesare valorificării resurselor turistice; amenajarea traseelor turistice folosind soluții prietenoase cu mediul;  utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție care se regăsesc/sunt propuse pe amplasamentul acestuia; activități complementare necesare asigurării funcționalității intervențiilor, crearea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști, prin care se realizează accesul direct la resursa turistică; construirea locurilor de recreere şi popas, punctelor de observare folosind soluții prietenoase cu mediul  etc.

Proiectul se adreseaza nevoilor identificate in comuna Sânmartin, pentru dezvoltarea infrastructurii pentru turism si contribuire la valorificarea potentialului turistic al Comunei Sânmartin.  

In atingerea scopului proiectului entitatile interesatesi implicate in dezvoltarea locala sunt incurajate in a sustine proiectul cu investitii ulterioare in statiune ca urmare a realizarii proiectului de investitii.

Documentaţia aferentă proiectului include:

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la :www.sanmartin.ro
  • la sediul instituţiei :Loc.Sânmartin, B-dul Felix, nr. 105, jud. Bihor.
  • documentatia se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 10.11.2023:

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

□ prin poştă, pe adresa : Loc. Sânmartin, B-dul Felix, nr. 105, jud. Bihor.

□ la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Loc. Sânmartin, B-dul Felix, nr. 105, jud. Bihor ,între orele Luni-joi- 7.45-16.15 și vineri – 8.00-14.00;

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind consultarea publica privind realizarea investitiei  cu titlul ,,Îmbunătățirea infrastructurii de turism, in Comuna Sanmartin”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.sanmartin.ro

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 18.10.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: . 0259318003., email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact: Trișcă Andrei.