Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003

Anunţ privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică ,,CONSTRUIRE COMPLEX DE AGREMENT – AQUAPARK SÂNMARTIN”.

Astăzi, 18.04.2024, Comuna Sânmartin invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ, realizarea investitiei  cu titlul ,,CONSTRUIRE COMPLEX DE AGREMENT – AQUAPARK SÂNMARTIN”.

Evenimentul va avea  loc în data de 23.04.2024, ora 13.00, în Sala de Consiliu, et. 1, sediu  Primăria Comunei Sânmartin, aflată la adresa: Comuna Sânmartin, Bd. Felix, nr. 105, jud. Bihor.

Proiectul ,,CONSTRUIRE COMPLEX DE AGREMENT – AQUAPARK SÂNMARTIN" constă în construirea și operarea unui complex modern de agrement acvatic și termal în localitatea Sânmartin din județul Bihor. Acest complex va oferi facilități de agrement, relaxare și wellness pentru comunitatea locală și turiști, precum și totodată va contribui la dezvoltarea economică a zonei.

Proiectul va aduce numeroase beneficii, inclusiv crearea de locuri de muncă, creșterea turismului în regiune, îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și promovarea turismului durabil în regiunea NV. Proiectul se angajează să respecte cele mai înalte standarde de mediu, inclusiv utilizarea eficientă a resurselor și conservarea apei. Proiectul va atrage turiști din întreaga țară și din străinătate, generând venituri semnificative pentru comunitatea locală prin intermediul turismului și serviciilor conexe. Proiectul se adreseaza nevoilor identificate în comuna Sânmartin, pentru dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și contribuire la valorificarea potențialului turistic al stațiunii turistice Băile Felix. În atingerea scopului proiectului entitățile interesate și implicate în dezvoltarea locală sunt încurajate în a susține proiectul cu investiții ulterioare în stațiune ca urmare a realizării proiectului de investiții.

Ordinea de zi a evenimentului: 

□ Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului)

□ Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice (reprezentant al iniţiatorului, experţi şi/sau specialişti care au participat la elaborare) 

□ Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

□ Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente)

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 10  minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  sau direct la sediul instituţiei Comuna Sânmartin, Bd. Felix, nr. 105, jud. Bihor, registratura – orar: luni-joi 7.45 - 16.15, vineri 8.00-14.00, persoana de contact Andrei Trișcă,  telefon: 0259318003.

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: personae fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentaţia aferentă proiectului include: • nota de fundamentare a proiectului; • expunerea de motive; • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; • studiile de Fundamentare.

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei,  www.sanmartin.ro 
  • la sediul instituţiei din Comuna Sânmartin, Bd. Felix, nr. 105, jud. Bihor
  • documentatia se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: 0259318003, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact: Andrei Trișcă.