Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003

Plan Urbanistic General al Comunei Sînmartin

Studii de fundamentare a propunerilor si reglementarilor cuprinse in Planul Urbanistic General. La elaborarea propunerilor si reglementarilor din prezentul P.U.G. au fost luate in considerare urmatoarele lucrari:

 • Planul de Amenajare Teritoriala a Judetului Bihor
 • Studiul "Identificarea zonelor expuse la riscuri naturale din judetul Bihor" (contract nr. 14641/97 S.C. Proiect Bihor S.A. Oradea)
 • Planuri urbanistice zonale si de detaliu aprobate (parcelari)
 • Studii si proiecte de specialitate elaborate (Studiu de prefezabilitate pentru Muzeul Satului si rezervatia naturala Paraul Petea din Baile 1 Mai - contract nr. 14672/97 S.C. Proiect Bihor S.A. Oradea)

Evoluția posibilă, priorități

Pe baza analizei situatiei existente, a optiunilor populatiei si a factorilor interesati s-au stabilit prioritatile in domeniul activitatii de amenajare a teritoriului si urbanism a localitatilor din comuna Sinmartin.

Aceste prioritati stau la baza masurilor propuse, a reglementarilor si a servitutilor necesare.
Prioritatile determinate sunt urmatoarele:

 1. extinderea intravilanului in vederea obtinerii de terenuri pentru locuinte si pentru obiective de utilitati publice actuale sau de perspectiva
 2. protejarea valorilor urbanistice, arhitecturale, a monumentelor istorice
 3. valorificarea potentialului natural, respectiv peisajului, sitului natural si construit, acordandu-se o atentie deosebita protectiei si conservarii zonelor valoroasen
 4. conservarea si protejarea fondului funciar agricol, prin lucrari de imbunatatiri funciare
 5. modernizarea retelei de circulatie (modernizari de drumuri, corectii de trasee);
 6. evidentierea (unde este necesar) zonelor cu restrictii decurgand din regularizarea cursurilor de apa, a zonelor potentiale de risc
 7. delimitarea zonelor necesare a fi protejate: protectia peisajului natural, a rezervatiei naturale "Lacul si Paraul Petea" si "Dealul Somleu"
 8. zone verzi de protectie (perdele) fata de zonele de productie industriale si agricole (ferme)
 9. protectie sanitara la captari de apa la forajele de apa termala
 10. echiparea tehnico-edilitara on domeniul alimentarii cu apa si a canalizarii in localitatile unde inca nu exista si extinderea si modernizarea celor existente;
 11. modernizarea strazilor secundare.

La cererea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale S.C. "Turism - Felix" S.A. in anul 1997 a intocmit un studiu despre zacamantul termomineral Baile Felix - 1 Mai, pe baza careia s-a reinstituit perimetrul de protectie hidrogeologica al acestuia, fiind cel mai important zacamant termomineral al tarii, ca volum de rezerve exploatabile si calitatii terapeutice ale apei.

Acest fapt impune luarea unor masuri superioare privind protejarea suprafetelor care constituie zonele de alimentare si drenare ale zacamantului de ape termominerale.

Perimetrul are o suprafata de 12,9 km2 si va inlocui perimetrul instituit prin ordinul nr. 377/68 al Comitetului de Stat al Geologiei.