Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003

Proiectul își propune ca obiectiv general, creșterea capacității sistemului educațional din comuna Sânmartin de a desfășura activitate didactică și în contextul crizei pandemice.

Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020, Axa prioritară 10, obiectivul specific 1, operațiunea Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. COD SMIS 143128.

Valoarea totală a proiectului este de 1.378.449,63 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU 1.378.449,63 lei.


Prin programul FEADR in cadrul submasurii 5.1 finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).


Prin acest proiect se urmărește realizarea unui drum de acces la situl Natura 2000 „Avenul Betfia", a unui tunel de acces către aven, a unui centru de monitorizare și modernizarea observatorului, precum și a unui drum de acces la situl Natura 2000 "Pârâul Pețea" din Băile 1 Mai, igienizarea și împrejmuirea sitului.

Finanțarea este asigurată prin Programul RO-HU, valoarea proiectului transfrontalier fiind de 13,438,926.68 lei. Contractul de finanțare a fost semnat la data de 06.06.2018.


Finanțarea acestui proiect este asigurată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), contractul de finanțare fiind semnat la data de 26.10.2017.
Proiectul prevede reabilitarea și dotarea căminelor culturale din localitățile Cihei și Haieu.

Valoarea proiectului este de 2,252,097.47 lei.

Finanțarea acestui proiect este asigurată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), contractul de finanțare fiind semnat la data de 26.10.2017.
Proiectul prevede construirea și dotarea unei grădinițe cu patru săli de grupă și loc de joacă pentru copii.

Valoarea proiectului este de 2,218,717.66 lei.

Acest proiect cuprinde lucrări de realizare a rețelei de canalizare și de extindere a rețelei de alimentare cu apă. Finanțarea este asigurată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), valoarea proiectului fiind de 3,696,398.19 lei.

Contractul de finanțare a fost semnat la data de 04.08.2017.

Finanțarea acestui obiectiv de investiții este asigurată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), contractul de finanțare fiind semnat la data de 04.08.2017.
Prin acest proiect se urmărește asfaltarea a aproximativ 9 kilometri de drumuri.

Valoarea investiției este de 4,460,752.17 lei.

Obiectivele acestui proiect sunt:

  • reabilitarea rețelelor edilitare și a carosabilului;
  • realizarea unei piste de biciclete;
  • modernizarea trotuarelor și a spațiilor verzi;
  • dotarea cu mobilier urban.

Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Regional (POR), contractul de finanțare fiind semnat la data de 15.10.2018. Valoarea proiectului este de 39,459,986.43 lei.


În vederea achizitiei de Servicii de organizare evenimente de tip festival în cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea stațiunii turistice balneo-climatice Baile 1 Mai, Comuna Sânmartin, județul Bihor”, depus în cadrul POR/7/7.1/1 – în cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1
Numărul de identificare al contractului: 3306 / 05.10.2018
Codul SMIS al proiectului: 118713
Titlul proiectului: „Reabilitarea si modernizarea stațiunii turistice balneo-climatice Baile 1 Mai, Comuna Sânmartin, județul Bihor”

Având în vedere ca proiectul subscrisei Comuna Sânmartin cu titlul „Reabilitarea si modernizarea stațiunii turistice balneo-climatice Baile 1 Mai, Comuna Sânmartin, județul Bihor”, a fost selectat pentru finantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014 – 2020 - POR/7/7.1/1 – în cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1” și faptul că s-a semnat contractul de finanțare nr. 3306 / 05.10.2018, intervine ca necesară demararea achiziției de Servicii de organizare evenimente de tip festival.

Biroul de Consultanta AXIS
Mobil:0771/572.183; 0731/355.360
Orar: 8:00 - 16:30

Proiectul este finantat prin Programul Operațional Regional (POR) și are o valoare de 14,420,751.58 lei. Contractul de finanțare a fost semnat la data de 24.08.2017.
Obiectivele acestui proiect sunt:

  • Reabilitarea rețelelor edilitare și a carosabilului pe străzile Victoria și Primăverii;
  • Realizarea unei promenade pe strada Primăverii;
  • Realizarea unei piste de biciclete, o fântână arteziană în centrul stațiunii, o toaletă publică, locuri de parcare, puncte Wi-Fi, etc.

Ministerul Educației și UAT Comuna Sânmartin au semnat la data de 09.08.2023 contractul de finanțare nerambursabilă nr. 734DOT ⁄ 2023 pentru implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Sânmartin, județul Bihor”, cod F-PNRR-Dotari-2023-1440, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI.