Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003
Primaria Sînmartin, Bd. Felix nr. 105,
Formular de contact

Achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare și a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Sânmartin


UAT Sânmartin, în calitate de beneficiar al proiectului intitulat "Achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare și a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Sânmartin", Cod SMIS 2014+ 144726, cofinanţat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanţare semnat la data 28.09.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operaţional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și UAT Sânmartin anunță finalizarea proiectului.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecinþelor sale sociale si pregatirea unei redresari verzi, digitale si reziliente a economiei, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare aInternetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activitaților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultatele obținute):

Dotarea Unităților de Învățământ Preuniversitar de stat, de pe raza unității administrativ teritoriale Sânmartin cu echipamente de tipul tabletelor școlare şi a altor echipamente / dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, după cum urmează:

 • Tablete – 813 buc. cu abonament și mentenanță incluse pe 24 luni.
 • Laptop – 44 buc.
 • Camera web conferință – 37 buc.
 • Proiector – 30 buc.
 • Ecran proiecție – 30 buc.
 • Tablă interactivă – 37 buc.
 • Router wireless – 19 buc.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.941.382,72 lei cu TVA, din care:

 • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.888.072,73 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1,850,311.36 lei (Valoare FEDR: 1.604.861,82 lei si Valoa-re BS: 245.449,54 lei)
 • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 37.761,37 lei
 • Valoarea neeligibilă a proiectului: 53.309,99 lei.

Proiectul a fost implementat de către beneficiarul UAT SÂNMARTIN, reprezentată legal de către dl. primar LAZA CRISTIAN

Data de incepere proiect a fost in data de 29.09.2021 iar data de finalizare este in data de 29.09.2022, perioada de implementare a proiectului fiind de 12 luni.

Date de Contact:
UAT SÂNMARTIN, cu sediul in Localitatea SÂNMARTIN,
Str. PRINCIPALĂ NR.105, judeţul Bihor,
Tel:. 0259/318003, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

”COMPETITIVI ÎMPREUNĂ” Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea gradului de digitalizare al procesului de educatie, prin introducerea tablelor, tabletelor interactive si a altor echipamente TIC, in scolile din comuna Sânmartin, judetul Bihor pentru 813 elevi si 44 cadre didactice.

Scopul proiectului in sine, este de a crea contextul necesar pentru accesul elevilor din mediu rural la e-learning (invatamant online), educatia reprezentand o investitie in viitor, in niciun caz un cost. In contextul pandemiei, inchiderea scolilor a generat un impact social si economic greu de masurat, dar in acelasi timp si o constientizare a nevoilor de digitalizare, din ce in ce mai stringente.

Izolarea si efectele pandemiei ne-au aratat discrepantele dintre diferite medii rezidentiale, experiente diferite in domeniul digital ale scolilor si profesorilor, posibilitati economice inegale ale familiilor sau abilitati individuale. Dupa cum invatarea la distanta, competentele digitale, studiul individual, proiectele si utilizarea resurselor TIC trebuie sa fie tinte si obisnuinte constante, complementare fata de lectiile si cursurile din clasa sau amfiteatru, devenind adevarate abilitati de viata.

Pentru a vorbi de digitalizare eficienta scoala trebuie sa dispuna de dotarea necesara, de profesori pregatiti si deschisi spre metode mai putin conventionale, creativi, specialisti si pedagogi, in aceeasi masura. De asemenea sistemul are nevoie de platforme nationale adecvate, de accesul la biblioteci virtuale si resurse educationale deschise, asigurand un traseu echitabil pentru toti elevii si studentii, dincolo de posibilitatile individuale, de mediile rezidentiale, de posibile inegalitati de ordin economic. Acestea sunt principii europene esentiale, cat si conditii ale unei societati moderne, incluzive si democratice.

Romania este profund afectata de inegalitatea economica si sociala, iar digitalizarea, un proces necesar si o oportunitate pentru Romania, risca sa afecteze major viitorul generatiei tinere daca nu este incluziva, accesibila pentru toti.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Asigurarea unei infrastructuri minime pentru desfasurarea invatamantul online pentru 813 elevi si 44 cadre didactice din 5 institutii de invatamant comuna Sânmartin, Juetul Bihor.

Acest obiectiv va asigura continuarea procesului de predare-invatare in conditii optime si de maxima siguranta in contextul riscului de infectie cu coronavirusul SARS-Cov-2, dar mai ales la evitarea abandonului scolar a elevi lor care nu au acces la un dispozitiv mobil sau conexiune la internet, in contextul desfasurarii activitatilor didactice online.

 1. Promovarea conceptului de e-learning in mediul rural pentru asigurarea accesului egal la educatie pentru elevii din comuna Sânmartin.

In acest sens se va crea cadrul necesar pentru dezvoltarea si implementarea de noi modalitati de desfasurare a procesului de predare-invatare, prin "mutarea" activitatilor didactice din scolile comunei Sânmartin, in mediul on-line. In acelasi timp se accelera si dezvoltarea creativitatii si abilitatilor de preadare a cadrelor didactice si dezvoltarea competentelor digitale ale elevilor.

Prin prezentul proiect se prevede dotarea celor 813 de elevi si 44 cadre didactice, din comuna, cu tablete scolare si a celor 5 scoli cu echipamente si dispozitive electronice astfel încât orele de pregatire din timpul activitatilor didactice sa se poata desfasura online. În cadrul proiectului se vor achizitiona:

 • 813 Buc Tablete - cate una pentru fiecare elev;
 • 44 Buc Laptopuri - cate unul pentru fiecare cadru didactic;
 • 37 Buc Camere web conferinta - cate una pentru fiecare sala de clasa;
 • 30 Buc Proiectoare;
 • 30 Buc Ecrane proiectie;
 • 19 Buc Router wireless;
 • 37 Buc Table interactive - cate una pentru fiecare sala de clasa;

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.