Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003

ANUNȚ

 

Vă informăm că, în urma procedurii de licitație deschisă, a fost concesionat Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii respectiv în comuna Sânmartin, Județul Bihor, în ceea ce privește exploatarea, dezvoltarea și reabilitarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini, în baza articolului 8 din H.G.209/2019.

Oferta depusă SC DISTRIGAZ VEST SA, cu sediul social în localitatea Oradea, str. Anghel I. Saligny, nr. 8, cod postal 410085, telefon 0259/406507, fax 0259/406508, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J05/996/2001, cod unic de înregistrare RO14370054, cont bancar RO88RNCB0032046458960008 deschis la BCR, reprezentată legal prin domnul Lazar Mircea Florin, a fost declarată câștigătoare.

Valoarea minimă a investiției pentru punerea în funcțiune, dezvoltarea și exploatarea sistemului de distribuție a gazelor naturale este de 11.000.000 lei, la care se adaugă TVA, iar valoarea redevenței ofertate este de 13% din valoarea tarifului de distribuție.