Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003

Anunț privind Programul Rabla Local (Programul privind casarea autovehiculelor uzate)

Primăria Sânmartin finanțează, în parteneriat cu Administrația Fondului de Mediu (AFM), casarea a 100 de autovehicule mai vechi de 15 ani prin Programul Rabla Local (Programul privind casarea autovehiculelor uzate). Contribuția proprie a comunei este de 600 lei/autovehicul, iar cea a AFM de 2400 lei/autovehicul.

Persoanele fizice interesate pot să se înscrie în aplicația https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php și să depună o cerere la Primăria Sânmartin, însoțită de documente justificative. Ultima zi pentru înscrieri este 31 august 2023, ora 16:00.

Criterii de eligibilitate ale solicitantului - persoană fizică:

(1) Este considerat eligibil solicitantul de finanțare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții: a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a comunei Sânmartin; b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale comunei Sânmartin, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale; c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare; d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program; e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă; f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare; g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

(2) În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

(3) În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la delegat și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

Vezi aici regulamentul