Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003

Anunţ privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică - ,,Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în Comuna Sânmartin”

Astăzi, 18.04.2024, Comuna Sânmartin invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ, realizarea investitiei  cu titlul ,,Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în Comuna Sânmartin”

Evenimentul va avea  loc în data de 23.04.2024, ora 12.00, în Sala de Consiliu, et. 1, sediu  Primăria Comunei Sânmartin, aflată la adresa: Comuna Sânmartin, Bd. Felix, nr. 105, jud. Bihor.

Proiectul ,,Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în Comuna Sânmartin” derulată în UAT Sânmartin, care are statut de stațiunea turistică balneoclimatică, definita conform prevederilor HG nr. 852/2008, cu modificarile si completarile ulterioare și OG nr. 109/2000 cu modificările și completările ulterioare și propusă spre finanțare de către comună prin Programul Operational Regional 2021 - 2027, Obiectiv politica 5.

Activitatile propuse includ: construirea, extinderea, modernizarea, dotarea infrastructurilor specifice, necesare valorificării resurselor turistice; folosind soluții prietenoase cu mediul;  utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție care se regăsesc/sunt propuse pe amplasamentul acestuia; activități complementare necesare asigurării funcționalității intervențiilor, crearea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști, prin care se realizează accesul direct la resursa turistică; construirea locurilor de recreere şi popas etc.

Proiectul se adreseaza nevoilor identificate in comuna Sânmartin, pentru dezvoltarea infrastructurii pentru turism si contribuire la valorificarea potentialului turistic al Comunei Sânmartin. În atingerea scopului proiectului, entitățile interesate și implicate în dezvoltarea locală sunt încurajate în a susține proiectul cu investiții ulterioare în stațiune ca urmare a realizării proiectului de investiții.

Ordinea de zi a evenimentului: 

□ Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului)

□ Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice (reprezentant al iniţiatorului, experţi şi/sau specialişti care au participat la elaborare) 

□ Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

□ Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente)

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 10  minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  sau direct la sediul instituţiei Comuna Sânmartin, Bd. Felix, nr. 105, jud. Bihor, registratura – orar: luni-joi 7.45 - 16.15, vineri 8.00-14.00, persoana de contact Andrei Trișcă,  telefon: 0259318003.

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: personae fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentaţia aferentă proiectului include: • nota de fundamentare a proiectului; • expunerea de motive; • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; • studiile de Fundamentare.

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei,  www. sanmartin.ro 
  • la sediul instituţiei din  Comuna Sânmartin, Bd. Felix, nr. 105, jud. Bihor
  • documentatia se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: 0259318003, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact: Andrei Trișcă.